Siden - 1971, har jeg arbejdet med edb systemudvikling, og siden 1992 har jeg samtidig beskæftiget mig med Meditation, Yoga og TaiChi samt (efter 3 år på Sri Lanka) Reiki energimassage. Det har bekræftet mig i, at der er meget mellem himmel og jord, og kontakten til det kommer gennem kendskab til dig selv.

Nu - har jeg valgt at modellere min arbejdsdag, så jeg også har mulighed for at hjælpe mine medmennesker til at opnå en større livskvalitet bl.a. gennem forøgelse af egen selvværdsfølelse og samtidig nedsætte det generelt høje stressniveau der præger mange i dagens Danmark.

Mine værktøjer - er undervisning i Yoga, TaiChi og Meditation samt at give Reiki energimassage, der alle kan bidrage til større selverkendelse både fysisk og psykisk, og samtidig virker som en god modvægt mod de skadelige fysiske og psykologiske konsekvenser der følger af for megen stress.

Læs her mere om at arbejde med stress.
Se mere information om det enkelte værktøj herunder.

Reiki energi massage

Meditation
- giver ny inspiration og værktøjer til at skabe indre harmoni og selvindsigt samt modvirker stress.
Meditation er en yderst effektiv 'overspringshandling', der giver dit sind en tiltrængt mental pause, forebygger stress, angst og depression og øger din indre ro, kreativitet og koncentrationsevne.
Buddhistiske munke har i årtusinde kendt til meditationens gavnlige virkninger. Nu har dansk, norsk og svensk forskning i meditation lægefagligt kunne påvise, at meditation tilsyneladende begrænser de skadelige fysiske og psykologiske konsekvenser af stress. Når man mediterer aktiveres det område af hjernen, der fordøjer kropslige indtryk, følelser og opmærksomhed; der sker nogle ændringer i de elektriske impulser i hjernen og pulsen og blodtrykket falder. (Hentet fra JP extra, Asger Westh, 11/4 2007)

Alle lektioner af 1½ times varighed er en blanding af information og meditative øvelser.

På Basiskurset (6 lektioner) bliver du guidet gennem grundlæggende og basisorienterede meditationsøvelser, hvor vi bl.a. arbejder med Jordforbindelse, Åndedræt, Selvopfattelse, Glæde og Selvhealing. På efterfølgende kurser vil vi arbejde med bl.a. Energicentre, Indre Kirtler & Organer, at Forbinde det jordiske og det spirituelle, Energistrømme, Dødsbevidsthed samt Enneagrammets Visdom.

YogaFlows med Iyengar inspireret Yogastillinger

TaiChi

 

Ina Margot Rasmussen
Arbejdet med Meditation siden 1992
Arbejdet med Yoga og TaiChi siden 2001
Tera-Mai™ Reiki Grand Master 2005